I n f o

 

 

 

 

Witam w autorskim serwisie, którego zadaniem jest przybliżenie fragmentu dotychczasowego dorobku wieloletniej pracy projektowej w dziedzinie architektury - głównie wnętrz mieszkalnych. 


Kreatywny indywidualizm o wyważonej proporcji między formą i funkcją - od 2000 roku sygnowany znakiem „DAGAR STUDIO” - do dziś pozostaje głównym priorytetem autora.

mgr. inż. arch.
Dariusz Grabowski
absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej
(dyplom: 1993 rok)

W i t a m

 

 

 


 

 

 

Zapraszam na niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie,

podczas którego istnieje możliwość ścisłego sprecyzowania

zarówno oczekiwań Klienta

jak i zapoznania się z różnymi wariantami opracowania zlecenia.
 

P o z n a j m y  s i ę

 

 

 

 

 

 

... w realizacjach kompleksowych

na terenie warszawskich dzielnic:

Grochów i Gocław

nadzór autorski nad projektem:

GRATIS!

z y s k a j  w i ę c e j


 

 

 

 

 

 

 

"Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.

Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe"

Albert Einstein

 

i d e a
i n s p i r a c j e
p o  g o d z i n a c h
O f e r t a

 

 

   

... to proste!

 

- inwentaryzacja lokalu (pomiar na budowie)

- konsultacje projektowe (rozwinięcie założeń przestrzenno-funkcjonalnych)

- określenie charakteru wnętrz (materiały wykończeniowe, kolorystyka)

- autorska wizja poparta widokami 3D

- zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu

- przekazanie w formie elektronicznej oraz wydruku opracowania

- zlecenie realizacji projektu ekipom branżowym

- potencjalny nadzór nad realizacją

- obopólna satysfakcja z udanej współpracy ... :)

J a k  t o  d z i a ł a ...?

 

INWENTARYZACJA

- obmiar stanu istniejącego lokalu

PROJEKT PODSTAWOWY

- koncepcje wstępne poparte szkicami perspektywicznymi

- aranżacja wnętrz (układ przestrzenno-funkcjonalny)

- projekt przebudowy

- schemat przyłączy hydraulicznych

- schemat układu posadzek

- schemat sufitów i stropów obniżonych

- schemat oświetlenia i osprzętu elektrycznego

- spotkania konsultacyjne z Inwestorem w wyznaczonej ilości

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY

- kompletne projekty realizacyjne wybranych pomieszczeń

- dobór materiałów wykończeniowych wraz z zestawieniami

- koncepcje kolorystyczne (farby i okładziny ścienne)

- spotkania konsultacyjne z Inwestorem w wyznaczonej ilości

NADZÓR AUTORSKI

(opcjonalnie)

Z a k r e s  o p r a c o w a n i a
p r o j e k t u

 

   

- nadzór nad zgodnością realizacji z projektem

- konsultacje z wykonawcami ekip branżowych

- propozycje potencjalnych zmian w projekcie

- nielimitowane konsultacje z Inwestorem w formie elektronicznej i telefonicznej

- uzupełnienie, bądź zmiana materiałów wykończeniowych

- kosmetyka projektowa: sugestie doboru materiałów tapicerskich, tkanin dekoracyjnych, obrazów, grafik

- pomoc w wyborze akcesoriów wnętrzarskich i elementów dekoracyjnych

- spotkania konsultacyjne z Inwestorem i ekipami branżowymi w wyznaczonej ilości

 

Istnieje możliwość zlecenia realizacji "POD KLUCZ". Ta opcja odciąża Inwestora od wszelkiej aktywności w miejscu realizacji i ogranicza się jedynie do podejmowania wiążących decyzji. 

N a d z ó r  a u t o r s k i

 

 

  

 

Zakres i koszt opracowania projektu jest wynikiem oczekiwań Klienta w stosunku do konkretnej realizacji. Indywidualna wersja kosztorysu przygotowywana jest po pierwszym spotkaniu mającym na celu analizę potrzeb Inwestora i lokalną wizję projektowanego projektu.

 

Szczegółowy kosztorys prac projektowych można także uzyskać bezpłatnie po przesłaniu zwymiarowanych rzutów lokalu, określeniu zakresu opracowania i przeznaczenia wszystkich pomieszczeń oraz wstępnym określeniu charakteru wnętrz.

 

Zapraszam zatem do kontaktu

K o s z t o r y s

 

 

Każdy projekt wymaga starannego wdrożenia.

Warto powierzyć go wykwalifikowanej ekipie fachowców

zaangażowanych w realizację.

 

Ze sprawdzonymi w boju ekspertami wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań, a tym samym zadowolenia wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość prezentacji godnych polecenia firm wykonawczych o profilu budowlano-remontowym i stolarskim

zapewniając tym samym kompleksową obsługę zlecenia.

 

Kilka wybranych firm zamieszczonych zostało w zakładce "PARTNERZY". 

 

Z a u f a n i  f a c h o w c y

 

 

 

   

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na zbudowanie bazy uznanych marek

i wiodących firm branżowych zajmujących się wyposażeniem wnętrz

zarówno w Internecie jak i placówek stacjonarnych.

 

Dzięki niej wybór elementów takich jak: ceramika sanitarna, armatura, płytki,

parkiety, meble wolnostojące, oświetlenie, tekstylia czy dekoracje

ogranicza się jedynie do sprawnego wyboru i bezpiecznego zakupu.

 

Kilka wybranych firm zamieszczonych zostało w zakładce "PARTNERZY". 

S p r a w d z e n i  d o s t a w c y
P o r t f o l i o
MINIMAL GLAMOUR (DOM 260 M2)
IZABELIN - K/BIAŁEGOSTOKU (2018)
ELEWACJA + OGRODZENIE DOMU KLASYCZNEGO
IZABELIN K/BIAŁEGOSTOKU (2017)
SOFT LOFT (DOM 320 M2)
KRUPNIKI K/BIAŁEGOSTOKU (2016)
"MARABUT" (SALON OBUWIA 100 M2)
BIAŁYSTOK - GALERIA JUROWIECKA (2016)
NEW VINTAGE (MIESZKANIE 110 M2)
WARSZAWA - WŁOCHY (2014)
M e d i a
RODZINNE RELACJE
2019
PACHNIE LASEM
2018
CZYSTA FORMA
2018
PRYWATNE SPA
2017
SOFT LOFT
2017
MIASTO W LESIE
2017
W KRÓLESTWIE VINTAGE
2015
SUROWA I WYRAZISTA
2015
RELAKS BEZ KOŃCA
2013
P a r t n e r z y
K o n t a k t
1936903
Ujawnione w formularzu dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z odpowiedzią przez DAGAR STUDIO